GGS-Projekt

Nasz blog

Metody wierceń geologicznych

Wiercenia geologiczne są elementarną metodą pozyskiwania informacji o podłożu. Wiercenie geologiczne umożliwiają: pobieranie próbek gruntów ustalenie profilu geologiczne ustalenie cech fizyczno-mechanicznych gruntów pobieranie próbek wód itd. (Źródło:...

czytaj dalej

Najnowsze realizacje

Ostatnie realizacje Zespołu GGS-Projekt: Wykonanie oznaczenia zawartości niedopuszczalnych zanieczyszczeń 2 próbek wraz z dokumentacją fotograficzną dla TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Sporządzenie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z poziomu wodonośnego...

czytaj dalej

Kilka słów o błędach popełnianych na budowach…

Najczęstsze błędy popełniane na budowach... jak ich uniknąć? Pracownia geologii i ochrony środowiska od początku istnienia świadczy usługi z zakresu obsługi budów i odwiertów geotechnicznych. Odwiedzamy budowy na terenie całego kraju, z naciskiem na Śląsk. Prowadzimy...

czytaj dalej

Hydrogeologia

Nasza firma z powodzeniem realizuje projekty z zakresu hydrogeologii. W ostatnim czasie wykonaliśmy operaty na wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz pobór wód ze studni. Do naszych klientów dołączyli już HALIKOWSKI...

czytaj dalej

Projekt TANGO

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt TANGO “Nume­ryczny model złoża oparty na para­me­trach jako­ścio­wych węgli kamien­nych” został ukończony. Projekt był realizowany w Ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR I NCN TANGO. Koor­dy­na­to­rem pro­jektu była...

czytaj dalej

Projekt Prawa Wodnego

Od 1.07.2017 r zacznie obowiązywać nowe Prawo Wodne. Projekt przewiduje szereg zmian, które są  podyktowane dostosowaniem polskich przepisów do prawa UE.   Projekt Prawo wodne     Źródła:...

czytaj dalej

Ostatnia realizacja

Kolejna realizacja z zakresu geologi inżynierskiej naszego zespołu. "Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Dzierżonia w Katowicach" na zlecenie MEJOR Sp. z...

czytaj dalej

Kieszonkowe przyrządy geologa

Kieszonkowe przyrządy geologa Obecnie większość pracowni geologicznych dysponuje nowoczesnym sprzętem badawczym wykorzystywanym w pracach polowych i laboratoryjnych  Sprzęt geologiczny. W czasie badań makroskopowych gruntu geolog ma za zadanie określić rodzaj gruntu,...

czytaj dalej