GGS-Projekt

Nasz blog

Badanie zagęszczenia gruntu

Jak badamy zagęszczenie gruntu? Zagęsz­cze­nie gruntu określane jest na podstawie dwóch parametrów: Stopnia zagęszczenia ID Wskaźnika zagęszczenia IS Oferta GGS-Projekt Chcesz otrzymać ofertę na zagęszczenia gruntu ? Wypełnij szybki formularz i otrzymaj zniżkę * lub...

czytaj dalej

Nasze realizacje# Wodny Plac Zabaw# GGS-PROJEKT

W połowie wakacji ma być gotowy Wodny Plac Zabaw w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Będzie to pierwsza tego typu atrakcja w stolicy aglomeracji. Nasza Pracowania ma swój mały wkład w tę Inwestycję. Wykonaliśmy: Projekt Robót Geologicznych Plan Ruchu Zakładu...

czytaj dalej

Badanie płytą dynamiczną

Płyta dynamiczna służy do badania dynamicznego modułu odkształcenia, który wykorzystuje się do oceny nośności oraz pośrednio - do kontroli jakości zagęszczenia podłoża gruntowego. Zapew­nia: Pomiar war­to­ści osia­da­nia gruntu Auto­ma­tyczne obli­cza­nie pręd­ko­ści...

czytaj dalej

Kobiety w GGS-Projekt

Pracownia GGS-PROJEKT jest miejscem, które w dużym stopniu tworzy płeć piękna. Na 8 osób pracujących w GGS-Projekt 5 stanowią kobiety http://www.ggsprojekt.pl/zespol/ Fakt ten może zaskakiwać, ponieważ do niedawna firmy geologiczne tworzyły środowisko hermetyczne,...

czytaj dalej

Poradnik geotechniczny

Wychodząc naprzeciw Klientom  zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące badań geotechnicznych, które  w dużym stopniu ułatwią Państwu rozpoczęcie współpracy z geologiem oraz rozwieją wątpliwości związane ze słusznością wykonywania badań....

czytaj dalej

Geologiczna obsługa kopalń

GGS-Projekt prowadzi  kom­plek­sowy con­sul­ting oraz wyko­naw­stwo w zakre­sie prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­dury zwią­za­nej z uzy­ska­niem kon­ce­sji na poszu­ki­wa­nie, roz­po­zna­wa­nie lub wydo­by­wa­nie kopa­liny ze złóż. Zapewniamy kompleksowe realizacje prac...

czytaj dalej

GGS-Projekt partner dla biur projektowych

Nasza Pracownia gwarantuje pełen zakres usług związanych z obsługą geologiczną i geotechniczną w zakresie budowy i modernizacji dróg, chodników i budowy ekranów akustycznych. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich biur projektowych, architektonicznych. Nasza wiedza...

czytaj dalej

Trudna praca geologa…

Nasza praca nie należy do łatwych. Niejednokrotnie musimy wykonywać ją w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych… mróz, wiatr, deszcz, upał, szczere pole, strome i śliskie powierzchnie, teren zasypany gruzem albo zarośnięty i nieuporządkowany. Nasza praca w...

czytaj dalej

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały antysmogowej

Jakość powietrza w styczniu w większości miast Polski była fatalna- Nowy Rok przywitał nas duszącym smogiem. Siarczysty mróz, który skuł południową Polskę, wpłynął na intensywność palenia w piecach i zmusił wielu mieszkańców naszego województwa do palenia w piecu czym...

czytaj dalej

Nasz skromny sukces!

We wrześniu 2016 zakończyliśmy projekt „Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych”. Koor­dy­na­to­rem pro­jektu była jed­nostka naukowa — Uni­wer­sy­tet Ślą­ski- reprezentowana przez koordynatora projektu dr Iwonę Jelonek. W skład...

czytaj dalej

Podsumowanie roku!

Zbliża się koniec roku…. czas na podsumowania, analizy, wyciągnięcie wniosków na temat naszej firmy, pracowników oraz przyszłości. Bezwzględnie możemy stwierdzić, że nasza firma wciąż utrzymuje się wysoko wśród konkurencji. Podjęliśmy  stałą współ­pracę z grupą...

czytaj dalej