03
KWI
2017

Nasze realizacje# Wodny Plac Zabaw# GGS-PROJEKT

Posted By :
Comments : Off

W poło­wie waka­cji ma być gotowy Wodny Plac Zabaw w Doli­nie Trzech Sta­wów w Kato­wi­cach.
Będzie to pierw­sza tego typu atrak­cja w sto­licy aglo­me­ra­cji.
Nasza Pra­co­wa­nia ma swój mały wkład w tę Inwe­sty­cję.
Wyko­na­li­śmy:
Pro­jekt Robót Geo­lo­gicz­nych
Plan Ruchu Zakładu Gór­ni­czego
Doku­men­ta­cję badań pod­łoża
Doku­men­ta­cję geologiczno-inżynierską

Wizu­ali­za­cja Inwe­sty­cji pod lin­kiem: http://katowice.naszemiasto.pl/…/wiadomo-jak-bedzie-wyglada…

Ofe­ru­jemy:

  • wyko­na­nie odwier­tów geo­lo­gicz­nych
  • opra­co­wania pro­jek­tów i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskich
  • opra­co­wania opi­nii geo­tech­nicz­nych
  • son­do­wa­nia
  • opra­co­wa­nia ope­ra­tów wod­no­praw­nych wraz z uzy­ska­niem pozwo­leń wod­no­praw­nych.

Szcze­góły w Zakładce Oferta

Zachę­camy do Współ­pracy!

 

 

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »