12
KWI
2017

Ostatnia realizacja– geologia inżynierska

Posted By :
Comments : Off

Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie pole­ga­jące na budo­wie budynku miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego z gara­żem pod­ziem­nym przy ul. Dzier­żo­nia w Kato­wi­cach.

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »