07
SIE
2017

Ostatnie realizacje z zakresu geotechniki

Posted By :
Comments : Off
  1. Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­waną prze­bu­dowę i roz­bu­dowę drogi w Liso­wi­cach w woje­wódz­twie ślą­skim
  2. Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod budowę komina na działce XXXXXX w Kato­wi­cach
  3. Opi­nia okre­sla­jąca warunki geo­tech­niczne pod budowę klatki scho­do­wej na działce XXXXXXXXX w Kato­wi­cach
  4. Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod budowę klatki scho­do­wej na działce XXXXX w Imie­li­nie

 

Eks­pre­sowa wycena!

Kon­ku­ren­cyjne ceny!

Pro­fe­sjo­nalna obsługa!

Dzia­łamy na tere­nie całej Pol­ski!

Zapra­szamy do kon­taktu!

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »