02
LUT
2017

GGS-Projekt partner dla biur projektowych

Nasza Pra­cow­nia gwa­ran­tuje pełen zakres usług zwią­za­nych z obsługą geo­lo­giczną i geo­tech­niczną w zakre­sie budowy i moder­ni­za­cji dróg, chod­ni­ków i budowy ekra­nów aku­stycz­nych. Naszą ofertę kie­ru­jemy do wszyst­kich biur pro­jek­to­wych, archi­tek­to­nicz­nych....

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »