07
LUT
2017

Geologiczna obsługa kopalń

GGS-Projekt pro­wa­dzi  kom­plek­sowy con­sul­ting oraz wyko­naw­stwo w zakre­sie prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­dury zwią­za­nej z uzy­ska­niem kon­ce­sji na poszu­ki­wa­nie, roz­po­zna­wa­nie lub wydo­by­wa­nie kopa­liny ze złóż. Zapew­niamy kom­plek­sowe reali­za­cje p...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »