07
CZE
2017

Metody wierceń geologicznych

Wier­ce­nia geo­lo­giczne są ele­men­tarną metodą pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o pod­łożu. Wier­ce­nie geo­lo­giczne umoż­li­wiają: pobie­ra­nie pró­bek grun­tów usta­le­nie pro­filu geo­lo­giczne usta­le­nie cech fizyczno-mechanicznych grun­tów pobie­ra­nie pró­bek wód i...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »