08
CZE
2018

Obowiązek Informacyjny RODO-Partnerzy GGS-Projekt

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 1                W wyko­na­niu obo­wiązku infor­ma­cyj­nego, okre­ślo­nego w Roz­po­rzą­dze­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wy...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »