31
PAź
2017

„Przedszkolaki z geologią za pan brat”

Kiedy ponad rok temu roz­po­czy­na­li­śmy pro­wa­dze­nie bloga geo­lo­gicz­nego chcie­li­śmy, przede wszyst­kim, dotrzeć do doro­słych pasjo­na­tów geo­lo­gii. Dzi­siaj chcemy pójść o krok dalej i roz­ko­chać w nauce o Ziemi naj­młod­szych. Aktu­al­nie Nasza Pra­cow­nia wspiera...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »