Bar­bara Gąsior

Dyrek­tor Gene­ralny, Pro­ku­rent

Barbara Gąsior ggs

Upraw­nie­nia: II-1396XI-0184

Łukasz Gąsior

Pre­zes Zarządu

Łukasz Gąsior GGS

Upraw­nie­nia: V-1817XII-0172, XI-0188

Monika

Monika Gąsiorek-Sitek

Monika
Kie­row­nik Biura Zarządu

monikagasiorek@ggsprojekt.pl

Monika

ZESPÓŁ GEOLOGÓW

Monika Szuba

Monika Stania GGS

monikastania@ggsprojekt.pl

geo­log ds. śro­do­wi­ska, hydro­ge­olog

Upraw­nie­nia: XIII-0018

Agata Bajer

Agata Bajer GGS

agatabajer@ggsprojekt.pl

geo­log ds. geo­lo­gii inży­nier­skiej i geo­tech­niki

Upraw­nie­nia: VII-1703, XI-0189, XII-0173

Kon­rad Sitek

Konrad Sitek GGS

konradsitek@ggsprojekt.pl

hydro­ge­olog, geo­log zło­żowy,
spe­cja­li­sta ds. wiert­nic­twa

Upraw­nie­nia: V-1922, XIII-0016

Dorota Nagrodzka

Dorota Nagrodzka GGS

dorotanagrodzka@ggsprojekt.pl

hydro­ge­olog, geo­log ds. geo­lo­gii inży­nier­skiej
Upraw­nie­nia: V-1724

Maciej Skrzyp­czak

Maciej Skrzypczak GGS

maciekskrzypczak@ggsprojekt.pl

geo­log ds. geo­lo­gii inży­nier­skiej,
geo­log zło­żowy, geo­tech­nik, wier­tacz

Upraw­nie­nia: VII-1552, II-1398

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »