GGS-Projekt

Nasz blog

„Przedszkolaki z geologią za pan brat”

Kiedy ponad rok temu rozpoczynaliśmy prowadzenie bloga geologicznego chcieliśmy, przede wszystkim, dotrzeć do dorosłych pasjonatów geologii. Dzisiaj chcemy pójść o krok dalej i rozkochać w nauce o Ziemi najmłodszych. Aktualnie Nasza Pracownia wspiera finansowo...

czytaj dalej

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Dokumentacja badań podłoża gruntowego to dokument określający rodzaj, właściwości, cechy wytrzymałościowe oraz odkształcalność podłoża gruntowego oraz poziom wód gruntowych, stateczność nasypów i wykopów. Doku­men­ta­cja badań...

czytaj dalej

Ostatnie realizacje…

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny ul. Jankego w Katowicach na zlecenie BM AQUA Sp. z o.o. Sp.k. Odwierty geologiczne ul. Śląska w Świętochłowicach. Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych do rzeki...

czytaj dalej

Sonda dynamiczna

Sonda dynamiczna lekka- SD-10-DPL (in. sonda wbi­jana, sonda stoż­kowa, pene­tro­metr ręczny)   Sonda dynamiczna lekka  służy do wyznaczania  zagęsz­cze­nia gruntu oraz ocenę wytrzy­ma­ło­ści i odkształ­cal­no­ści grun­tów nie­spo­istych. Son­do­wa­nie dyna­miczne...

czytaj dalej

Badanie płytą VSS

Zastosowanie coraz to nowszych materiałów i rozwiązań technologicznych w budownictwie zmusza Inwestorów do wykonania odpowiednich badań geotechnicznych. Dzisiaj kilka słów na temat określania nośności gruntów płytą statyczną VSS. Badanie to najczęściej wykonywane jest...

czytaj dalej

Najważniejsze realizacje końcówki lata w GGS-Projekt

Opinia geotechniczna dla inwestycji pod nazwą „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach” Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla inwestycji wyprowadzenia mocy z nowoprojektowanej elektrowni opalanej biomasą w Chorzowie Opinia...

czytaj dalej

Odbiór wykopu

Wielokrotnie podkreślaliśmy, jak ważne przed rozpoczęciem budowy, a nawet zakupem działki, jest odpowiednio przeprowadzone badanie gruntu.Więcej...Dzisiaj kilka słów o odbiorze wykopu przez uprawnionego geologa kat. VI lub VII. Kiedy? Odbiór gruntu w wykopie jest...

czytaj dalej

Wideorelacja z prac terenowych..;)

  Więcej: Wideo 1 Wideo 2   Zapraszamy do kontaktu! GGS-PROJEKT Pracownia geologii i ochrony środowiska Sp. z o.o. ul. Narutowicza 3 41-503 Chorzów Sekretariat: 794 966 609 Biuro Zarządu: 698 957 789 e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP      6272743787 REGON 363098302...

czytaj dalej

Ostatnie realizacje

Realizacje hydrogeologiczne:   Opinia hydrogeologiczna dotycząca oddziaływania zbiornika retencyjnego znajdującego się na terenie terminala SCHENKER Sp. z o.o. w Pyskowicach na działki xxxx; Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków komunalnych w oczyszczonych w...

czytaj dalej

Ostatnie realizacje z zakresu geotechniki

Opinia określająca warunki geotechniczne pod projektowaną przebudowę i rozbudowę drogi w Lisowicach w województwie śląskim Opinia określająca warunki geotechniczne pod budowę komina na działce XXXXXX w Katowicach Opinia okreslająca warunki geotechniczne pod budowę...

czytaj dalej
Extraseo.pl