Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny ul. Jankego w Katowicach na zlecenie BM AQUA Sp. z o.o. Sp.k.

Odwierty geologiczne ul. Śląska w Świętochłowicach.

Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Przemszy w km 19+840 na zlecenie F.H. Towarzystwo Węglowe Sp. z o.o.

Opinia określająca warunki geotechniczne na terenie budowy budynku mieszkalnego, przy ul. Młyńskiej 2 w Chorzowie, w woj. śląskim na zlecenie K.O.B. „KOBNEXT” Sp. z o.o.

Opinia określająca warunki geotechniczne pod projektowany dom jednorodzinny w Czeladzi.

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl