Sonda dynamiczna lekka- SD-10-DPL (in. sonda wbi­jana, sonda stoż­kowa, pene­tro­metr ręczny)

 

Sonda dynamiczna lekka  służy do wyznaczania  zagęsz­cze­nia gruntu oraz ocenę wytrzy­ma­ło­ści i odkształ­cal­no­ści grun­tów nie­spo­istych.

Son­do­wa­nie dyna­miczne polega na bada­niu oporu, jaki sta­wia grunt przy dyna­micz­nym zagłę­bia­niu koń­cówki stoż­ko­wej wbi­ja­nej przy uży­ciu młota o wadze 10 kg.

Sondowanie dynamiczne to nic innego, jak wbijanie ręczne w podłoże, z powierzchni terenu, kolumny żerdzi, która zakończona jest końcówką w kształcę stożka.

http://www.tajnikigeotechniki.pl/?p=karta&major=03&minor=01&sub=03

http://www.tajnikigeotechniki.pl/?p=karta&major=03&minor=01&sub=03

Parametrem sondowania jest Ilość udarów młota, która niezbędna jest do zagłębienia żerdzi na 10 cm. Osoba przeprowadzająca badanie powinna skrupulatnie i na bieżąco prowadzić zapisy na odpowiednim formularzu. Interpretację badań określa norma PN-B-04452:2001.

Firma GGS-Projekt oferuje szeroki wachlarz usług, dot. badań gruntu, w tym także, badanie sondą dynamiczną Szczegóły oferty

 

Sondowanie dynamiczne wykonywaliśmy m.in. w trakcie budowy ruchu elektrycznego i stacji hydraulicznej w Krakowie, dla Inwestycji przy ul. Sikorskiego w Zabrzu, ul. Malwy w Katowicach oraz ul. Raciborskiej w Sośnicowicach. Referencje

Zapraszamy do kontaktu.

GGS-PROJEKT Pracownia geologii
i ochrony środowiska Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 3
41-503 Chorzów

Sekretariat: 794 966 609

Biuro Zarządu: 698 957 789

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl
NIP      6272743787
REGON 363098302
KRS 0000588295

 

[contact-form-7 id=”5896″ title=”Formularz 1″]

 

Extraseo.pl