Analiza ryzyka dla ujęcia wody

Analiza ryzyka – definicja

Analiza ryzyka dla ujęcia wody jest stosunkowo nowym elementem wprowadzonym do praktyki ochrony zasobów wód, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, które wg ustawy mają na celu:

Zarządzanie zasobami wodnymi służące zaspakajaniu potrzeb ludności i gospodarki oraz ochronie wód i środowiska wodnego związanymi z tymi zasobami, w szczególności w zakresie: zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności (Art. 10 pkt 1), ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją (Art. 10 pkt 3) oraz

Zapewnienie odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów wodnych – ustanawianie stref ochronnych ujęć wody (Art. 120 pkt 1 ww. ustawy).

Analiza ryzyka dla ujęcia wody jest dokumentem kluczowym w sytuacji planowanego ustanowienia strefy ochronnej ujęcia na którą składają się teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej.

Analiza ryzyka nie jest literalnie wymagana w przypadku planowanego ustanowienia strefy ochronnej ujęcia złożonej tylko z terenu ochrony bezpośredniej, ale należy ją wykonać aby udowodnić że strefa ochrony pośredniej nie jest merytorycznie zasadna.

Zaufali nam :

 • Gmina Czarnia
 • MZK Gorzów Wielkopolski
 • Gmina Racławice
 • PRDM S.A.
 • PGG S.A 
 • UM Młynarze
 • ZWiK Miechów
 • CENTRUM SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI W STRZYŻOWIE
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Oświęcimiu
 • Gmina Supraśl
 • Gmina Mielnik
 • Gmina Banie Mazurskie
 • Gmina Dubeninki
i wielu innych...
 • Gmina Banie Mazurskie
 • Gmina Dubeniniki
 • PRYMAT Spółka z o.o.
 • Mineral Sp.J. Z.P.Chr. 
 • Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 
 • Gmina Koszyce
 • Gmina Czarny Dunajec
 • Gmina Kozłów
 • Związek Międzygminny “NIDA 2000
 • Gmina Charsznica
 • Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – Kuźnia Raciborska
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy
 • Gmina Jedwabno
 • Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny – Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
Przykładowe realizacje:
L.p. Inwestor Ilość analiz ryzyka Rodzaj ujęcia Urząd wojewódzki
1 Wytwórnia Wód Mineralnych “Mineral” Sp.j. ZPChr.
ul. Nadrzeczna 4a, 57-521 Gorzanów
2 ujęcia wód podziemnych Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie                                                 ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów 13 ujęcia wód podziemnych Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
3 Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
1 ujęcia wód podziemnych Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
4 Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy
Gołcza 80, 32-075 Gołcza
7 ujęcia wód podziemnych Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
5 Gmina Charsznica
Kolejowa 20, 32- 250 Miechów-Charsznica
5 ujęcia wód podziemnych Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
6 Gmina Kozłów
Kozłów 60, 32-241 Kozłów
3 ujęcia wód podziemnych Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
7 Gmina Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
2 ujęcia wód podziemnych Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
8 Gmina Koszyce
ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce
2 ujęcia wód podziemnych Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
9 Gmina Racławice
Racławice 15, 32-222 Racławice
3 ujęcia wód podziemnych Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
10 FCC Podhale Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 115, 34 – 400 Nowy Targ
1 ujęcie wód podziemnych Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
11 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Spółka Akcyjna
ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz
1 ujęcie wód podziemnych Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
12 MAGDA plant based Sp. z o.o.                                              Zakopiańska 35A, 34-424 Szaflary 1 ujęcia wód podziemnych Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
13 Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
ul.Polna 1, 38-100 Strzyżów
1 ujęcie wód podziemnych Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
14 Związek Międzygminny “NIDA 2000”
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
3 2 ujęcia wod podziemnych                  1 ujęcie wód powierzchniowych Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
15 Gminne Przedsiębiorstwo ul. Klasztorna 45,
47 – 420 Kuźnia Raciborska
3 ujęcia wód podziemnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
16 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Ul. Energetyków 46 44-200 Rybnik 1 ujęcie wód podziemnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
17 JELUX POLSKA Spółka z o.o., Towarowa 2, 44-240 Żory 1 ujęcie wód podziemnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
18 INTERZERO Advisory Spółka z o.o.
ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice
1 ujęcie wód podziemnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
19 KWK Piast-Ziemowit
ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń
2 ujęcia wód podziemnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
20 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce
ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka
1 ujęcie wód powierzchniowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
21 RAFAMET S.A.
ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska
1 ujęcie wód podziemnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
22 Beskidzki Zespoł Leczniczo – Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu                                      ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
1 ujęcie wód powierzchniowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
23 Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31,  44-145 Pilchowice
1 ujęcie wód podziemnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
24 Miejski Zakład Komunikacji                                                         ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów Wlkp. 1 ujęcie wód podziemnych Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
25 ZE “Energo-Stil” Sp. z o.o.
ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp
1 ujęcie wód podziemnych Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
26 Gmina Młynarze                                                                                                     ul. Ostrołęcka 7, 06-231 Młynarze 1 ujęcia wód podziemnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie
27 Urząd Gminy Czarnia
Czarnia 41, 07-431 Czarnia
1 ujęcia wód podziemnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie
28 Gmina Sypniewo
ul. Ostrołęcka 27, 06-216 Sypniewo
2 ujęcia wód podziemnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie
29 Gmina Jedwabno                                                                          Warmińska 2, 12-122 Jedwabno 2 ujęcia wód podziemnych Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
30 Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
w Żarnowcu
ul. Krakowska 34
42-439 Żarnowiec
5 ujęcia wód podziemnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
31 Gmina Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
3 ujęcia wód podziemnych Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
32 Gmina Radziemice
Radziemice 74
32-107 Radziemice
3 2 ujęcia wód podziemnych                        1 ujęcie wód powierzchniowych Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
33 Gmina Dubeninki
ul. Dębowa 27
19-504 Dubeninki
2 ujęcia wód podziemnych Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
34 Gmina Supraśl – Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu
ul. Zielona 5, 16 – 030 Supraśl
5 ujęcia wód podziemnych Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
35 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa,                                      oddział LPR Białystok
1 ujęcia wód podziemnych Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
łącznie 84

Wykonaliśmy dziesiątki opracowań analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych z opracowaniem wniosków na wyznaczenie strefy pośredniej.

Realizujemy zlecenia z terenu całej Polski.

Współpracujemy z jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych nieposiadającymi osobowości prawnej, osobami prawnymi.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi referencjami. 

Poni­żej przed­sta­wiamy Pań­stwu zagad­nie­nia doty­czące pro­ble­ma­tyki z dzie­dziny analizy ryzyka dla ujęcia wody:

Wymagania co do treści Analizy ryzyka

 przedstawione w ww. (Art. 133 ust. 3 Prawo Wodne):

Analiza ryzyka obejmuje ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody.

    Analizę ryzyka przeprowadza się w oparciu o:

 • Analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne.

Analizy hydrogeologiczne (hydrologiczne) zawierają istotne informacje dla ujęcia, które nie są zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej (hydrologicznej). Z uwagi na merytoryczny zakres tych informacji powinny być sporządzone przez uprawnionego hydrogeologa (lub hydrologa dla ujęć wód powierzchniowych).

 • Dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną.
 1. Obowiązkowa zawartość treści dokumentacji hydrogeologicznych określona jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033). Większość dokumentacji hydrogeologicznych starszych ujęć powstała w okresie, gdzie obowiązywały inne przepisy w sprawie zawartości tych dokumentów. Właściciel ujęcia powinien zaktualizować swoją dokumentację hydrogeologiczną, aby informacje w niej zawarte były przydatne do współcześnie wymaganych standardów dotyczących ujęcia.

W dokumentacji hydrogeologicznej, dla określonych warunków eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami określa się potrzebę ustanowienia stref ochronnych, ustala się zakres obszaru zasilania ujęcia, obszaru spływu wód do ujęcia, granicę zasilania ujęcia wyznaczonego 25-letnim czasem dopływu wód do ujęcia lateralnie i czas dopływu wód w pionie, granice 25-letniego czasu wymiany wód w warstwie wodonośnej(jeżeli jest potrzeba).

 1. Do opracowanej Analizy ryzyka należy załączyć kopie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną i jej dodatki (aneksy).
 • Analizę identyfikacji zagrożeń wynikającej ze sposobu zagospodarowania terenu.
 1. Zakres terenu, o którym mowa, w szczególności, dla ujęć wód podziemnych, powinien wynikać wprost z dokumentacji hydrogeologicznej, co wynika z art. 123 ww. ustawy Prawo wodne.

W razie stwierdzenia, w dokumentacji hydrogeologicznej, że nie ma potrzeby wyznaczania strefy pośredniej dla ujęcia, teren gdzie będą identyfikowane zagrożenia powinien ustalić hydrogeolog w Analizie hydrogeologicznej.

 1. W przypadku braku w dokumentacji hydrogeologicznej treści wyżej wymienionych w punkcie I.2.2) należy dokumentację dostosować do obowiązujących przepisów i wówczas przyjąć zakres terenu badanego w Analizie ryzyka na podstawie danych z uzupełnionej dokumentacji hydrogeologicznej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, w celu uproszczenia, można dopuścić, że, jeżeli budowa hydrogeologiczna jest jednoznacznie wskazująca na brak zagrożeń dla warstwy wodonośnej i nie ma innych przesłanek np. w postaci nieprawidłowych wyników badań wody, uprawniony hydrogeolog powinien przedstawić w Analizie hydrogeologicznej zakres terenu do objęcia analizą ryzyka i uzasadnić to.
 • Wyniki badań jakości ujmowanej wody.

Kto powinien sporządzić analizę ryzyka wód?

Jak często wykonywać analizę ryzyka? (Art. 133 ust. 6 Prawo wodne)

Analiza ryzyka jest aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej niż 1000 m3 wody na rok – nie rzadziej niż co 20 lat.

 

Zalecamy, aby opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody zlecić wykwalifikowanym hydrogeologom posiadającym kwalifikacje zawodowe kat. IV lub V.

Pracownia GGS-Projekt oferuje szeroki wachlarz usług hydrogeologicznych. Nasz Zespół tworzą wykwalifikowani i doświadczeni hydrogeolodzy, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, konferencjach naukowych, szkoleniach hydrogeologicznych.

Posiadamy doświadczenie w nadzorowaniu i dozorowaniu studni (także ponad 600 metrowych), dokumentowaniu zasobów wód, ustalaniu stref ochronnych ujęć.

 

 •  

Co zawiera graficzna część analizy ryzyka ?

 

 1. Mapę dokumentacyjną proponowanych granic strefy ochronnej, sporządzoną na podkładzie map topograficznych, w skali co najmniej 1:25 000, z zaznaczonymi jej proponowanymi granicami, podziałem obszaru strefy na rejony o zróżnicowanym stopniu naturalnej podatności poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie oraz lokalizacją zinwentaryzowanych ognisk zanieczyszczeń;
 2. Mapę poglądową czasu przesączania wód z powierzchni terenu do ujętego poziomu wodonośnego, prezentującą naturalną podatność poziomu na zanieczyszczenie;
 3. Mapę hydroizohips eksploatowanego poziomu wodonośnego z zaznaczeniem obszaru spływu wód do ujęcia oraz izochrony 25-letniego czasu dopływu wody w warstwie wodonośnej do ujęcia wód podziemnych;
 4. Mapę poglądową sumarycznego czasu dopływu wody do dokumentowanego ujęcia wód podziemnych z powierzchni terenu i w warstwie wodonośnej;
 5. Mapę aktualnego stanu zagospodarowania terenu oraz przeznaczenia terenu, przy uwzględnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu – przy uwzględnieniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

 •  

Kogo dotyczy przeprowadzenia analizy ryzyka?

(Art. 133 ust. 5 Prawo wodne)

Analizę ryzyka przeprowadza się dla:

 • ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób;
 • indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.
 1. Analiza ryzyka jest aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej niż 1000 m3 wody na rok – nie rzadziej niż co 20 lat.

Najważniejsze elementy analizy ryzyka wód

 • OBSZAR SPŁYWU WÓD DO UJĘCIA (OSW),
 • STREFA ZASOBOWA UJĘCIA (SZU),
 • INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH OGNISK ZANIECZYSZCZEŃ,
 • NATURALNA PODATNOŚĆ WARSTWY WODONOŚNEJ NA ZANIECZYSZCZENIE,
 • CZAS PRZEPŁYWU WÓD W WARSTWIE WODONOŚNEJ (STREFA SATURACJI),
 • CZAS PRZESĄCZANIA SIĘ WÓD PRZEZ WARSTWY IZOLUJĄCE (STREFA AERACJI).

 

Wytyczne metodyczne podczas sporządzania analizy ryzyka wód wg Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich (SHP):

 • WYKONYWANIE PRZEZ SPECJALISTÓW Z ZAKRESU HYDROGEOLOGII,
 • WYKONYWANIE W OPARCIU O AKTUALNĄ DOKUMENTACJĘ HYDROGEOLOGICZNĄ UJĘCIA TJ. NIE STARSZĄ NIŻ SPRZED 10-15 LAT (OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI),
 • WYKONYWANIE W OPARCIU O AKTUALNE BADANIA I POMIARY TERENOWE,
 • WYKONYWANIE Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH METOD ANALITYCZNYCH I MODELOWAŃ NUMERYCZNYCH,
 • USTANAWIANE DLA OCHRONY JAKOŚCI I ILOŚCI ZASOBÓW,
 • WDRAŻANIE MONITORINGU OSŁONOWEGO UJĘĆ,
 • MOŻLIWOŚĆ DEFINIOWANIA INDYWIDUALNYCH ZAKAZÓW I NAKAZÓW W STREFIE / PODSTREFACH,
 • WYDŁUŻENIE TERMINU NA OPRACOWANIE / WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ.
Zadzwoń do nas Extraseo.pl