GGS-Projekt

Nasz blog

Zmiana pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi poprzez uzupełnienie ich warunków w zakresie wprowadzenia ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej

Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy art. 16 ustawy z dnia 13 lipca 2023 roku o rewitalizacji rzeki Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 1963), zgodnie z którym zakłady wprowadzające ścieki do wód lub ziemi , z uwzględnieniem wprowadzenia ścieków z przelewów...

czytaj dalej

Badanie geotechniczne wiosną

Za oknem budzi się wiosna. Dla nas to okres wzmożonych prac geologicznych. To w okresie wiosny "budzą się" większe inwestycje mieszkaniowe, drogowe ... więc "działamy" w terenie, zwiedzając przy okazji całą Polskę. Na przełomie u lutego/marca nasi geolodzy wykonali...

czytaj dalej

Badania geologiczne dla branży automotive

Właśnie zakończyliśmy wielomiesięczną i wieloetapową współpracę z Klientem z branży automotive. Jest to jedno z ważniejszym zleceń realizowanych przez naszą Pracownię, gdyż planowana  Inwestycja jest dużym wyzwaniem gospodarczym o ogólnopolskim znaczeniu. W ramach...

czytaj dalej

Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych

Uwaga! Analizy ryzyka dla ujęcia wody do końca 2022 roku! W związku z pandemią COVID-19 został wydłużony termin wykonania analizy ryzyka dla ujęcia wody. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku...

czytaj dalej

Ostatnie realizacje

OPERATY WODNOPRAWNE: Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni dróg ul. Solarnia i Zachodnia w Ornontowicach, do urządzenia wodnego – rowu. Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji w...

czytaj dalej

Ostatnie realizacje

  Pracownia GGS-Projekt specjalizuje się w wykonywaniu operatów wodnoprawnych na: pobór wód powierzchniowych i podziemnych na budowę/ likwidację urządzenia wodnego na odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi na odprowadzanie ścieków do kanalizacji na odprowadzanie wód...

czytaj dalej

Ostatnie realizacje GGS-Projekt

Operat wodnoprawny na odprowadzenie do rzeki Bobrek wód opadowych i roztopowych z terenu likwidowanego Zakładu Górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Sosnowcu KWK Kazimierz Juliusz; Operat wodnoprawny na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych...

czytaj dalej
Zadzwoń do nas Extraseo.pl