Właśnie zakończyliśmy wielomiesięczną i wieloetapową współpracę z Klientem z branży automotive.

Jest to jedno z ważniejszym zleceń realizowanych przez naszą Pracownię, gdyż planowana  Inwestycja jest dużym wyzwaniem gospodarczym o ogólnopolskim znaczeniu.

W ramach prac terenowych wykonaliśmy:

  1. odwierty geologiczne nierdzeniowane – ponad 855 m.b.
  2. odwierty rdzeniowane – ok. 50 m.b..
  3. sondowania statycznedynamiczne o łącznym metrażu – 290 m.b.
  4. badania laboratoryjne gruntów – ok. 90 prób
  5. badanie agresywności wody względem betonu – 2 próby
  6. badania geofizyczne ERT, MASW, GPR

W ramach prac kameralnych opracowaliśmy:

  1. Opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym
  2. Dokumentację geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża wraz decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską
  3. Dokumentację z wyników badań geofizycznych elektrooporowych ERT, sejsmicznych MASW oraz georadarowych GPR.

 

W realizację zlecenia, na różnych etapach prac, byli zaangażowani wszyscy nasi Pracownicy.

Zleceniodawcy dziękujemy za zaufanie i trzymamy kciuki za realizację Inwestycji.

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl