Kontakt

GGS-PROJEKT
Pra­cow­nia geo­lo­gii
i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o.
ul. Stalowa 17
41–503 Cho­rzów

korespondencja: 

ul. Stalowa 17 41-500 Chorzów

Sekre­ta­riat: 794 966 609
Biuro Zarządu: 698 957 789
e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl

NIP 6272743787
REGON 363098302
KRS 0000588295

Masz pytania? Napisz…

..odpowiemy i wyjaśnimy wszystkie niejasności i przedstawimy naszą ofertę.

Zgoda na przetwarzanie danych

Extraseo.pl