Sondowanie dynamiczne sondowanie DPH, DPM, DPL, DPSH, SPT

Nasze usługi odpowiadają na zróżnicowane potrzeby klientów.

Stawiamy na rozwój – dzięki inwestycji w nową mobilną wiertnicę H16S z sondą dynamiczną do badań gruntu typu DPL, DPM, DPH, DPSH i SPT w sposób precyzyjny rozpoznajemy warunki podłoża budowlanego, które są niezbędne do ustalenia najkorzystniejszych warunków dla bezpiecznego posadowienia i użytkowania obiektu budowlanego.

Charakterystyka sprzętu

Wiertnica H16GW z sondą dynamiczną, DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT mobilna wiertnica ślimakowa i sonda dynamiczna – oba urządzenia można szybko i bez żadnych narzędzi ustawić na tym samym punkcie badawczym.

Dużym atutem urządzenia są niewielkie rozmiary i nieduża masa.

Wykonujemy następujące metody sondowania:

sondowanie dynamiczne – metoda wykorzystywana do oceny stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) – DPM, DPL, DPH i DPSH. Sondy o symbolach DPM, DPL, DPH i DPSH różnią się od siebie stopniem ciężkości, co przekłada się na energię wbijania.

Działanie sondy polega na zagłębianiu końcówki sondy w gruncie, by sprawdzić jego opór.

W wyniku prowadzonego badania uzyskujemy ilości uderzeń na jednostkę pogrążenia (10 lub 20 cm).  Dzięki odpowiednim korelacjom uzyskujemy stopień zagęszczenia badanego gruntu.

Uzyskane parametry wykorzystujemy do opracowania: Opinii geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Sondowanie  SPT – dzięki zastosowaniu odpowiedniej końcówki cylindrycznej, sonda H16GW przekształcona zostaje w sondę SPT. Pozwala ona, już w terenie,  określić wytrzymałość i odkształcalność gruntów niespoistych i rodzaj i stan gruntów spoistych.

Jak wykonywane jest badanie:

Najpierw „podwiercamy” do zaplanowanej głębokości a następnie zapuszczamy sondę na dno otworu i rozpoczynamy badanie wykorzystując obciążnik. Badanie polega na określaniu oporu gruntu przy zagłębianiu końcówki cylindrycznej podczas wbijania jej obciążnikiem spadającym z wysokości.

Wśród naszych usług znajdują się również takie badania polowe jak:

  1. Wiercenia z wykorzystaniem wiertnicy samochodowej H16S, samojezdnej wiertnica H16GW
  2. Sondowanie CPTu sondą PAGANI TG 63-200
  3. Badanie modułów odkształcenia podłoża płytą statyczną VSS oraz badani dynamicznych modułów odkształcenia podłoża płytą dynamiczną

Galeria. Zobacz jak pracujemy!

Zadzwoń do nas Extraseo.pl