Miło patrzeć na realizowane projekty deweloperskie, które wspieramy świadcząc usługi geologiczne. 

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę rozpoznajemy warunki gruntowe odwiertami geologicznymi, sondowaniami statycznymi CPTU, sondowaniami dynamicznymi. Wyniki prac terenowych przedstawiamy w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji badań podłoża gruntowego i projekcie geotechnicznym.

G G S  –  P R O J E K T Pracownia geologii i ochrony środowiska Sp. z o.o. tel.: 794 966 609

Na etapie budowy dokonujemy odbiorów, badania płytą dynamiczną, badania płytą statyczną VSS, badania sondą dynamiczną DPL,  badania próbek betonu itp.

GGS-PROJEKT Laboratorium Geotechniczne Sp.z o.o. tel. 698 957 789

 

Wykonaliśmy badania geologiczne i opracowania pod nowe osiedle z widokiem na górskie pasma Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, a nawet Tatr w Bielsku-Białej.

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl