GGS-owskie znaleziska…

GGS-owskie znaleziska…

Przestawiamy przykłady karbońskich skamielin roślin znalezionych przez Nasz Zespół we fragmentach rdzenia wiertniczego. Większość okazów (zespół blisko 50 skamielin roślinnych )  należy do 5 grup systematycznych: roślin widłakowych, roślin...
Zadzwoń do nas Extraseo.pl