Badania geologiczne gruntu dla projektowanych instalacji fotowoltaicznych

Coraz częściej w naszych zleceniach pojawiają się tematy związane z uzyskiwaniem energii niekonwencjonalnej.  Wykonujemy odwierty geotechniczne pod farmy fotowoltaiczne na terenie całej Polski. Warunkiem koniecznym bezpiecznego posadowienia ...
Zadzwoń do nas Extraseo.pl