Ostatnie realizacje Zespołu GGS-Projekt:

Wykonanie oznaczenia zawartości niedopuszczalnych zanieczyszczeń 2 próbek wraz z dokumentacją fotograficzną dla TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Sporządzenie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z poziomu wodonośnego wapienia muszlowego i retu na zlecenie CHEMIA-POLSKA.PL SP. Z O.O.

Badania geotechniczne w Zabrzu na zlecenie Przedsiębiorstwa Specjalistycznego ENERGOTERM Sp. z o.o.

Więcej…

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl