Coraz częściej w naszych zleceniach pojawiają się tematy związane z uzyskiwaniem energii niekonwencjonalnej.  Wykonujemy odwierty geotechniczne pod farmy fotowoltaiczne na terenie całej Polski.

Warunkiem koniecznym bezpiecznego posadowienia  instalacji fotowoltaicznych  jest wybranie bezpiecznego miejsca ich lokalizacji. Zależy to od szeregu czynników, takich jak typ gruntu, ich parametry wytrzymałościowe, warunki wodne, nośność podłoża, jego stateczność. Badania geotechniczne powinny być przeprowadzane przez odpowiednich specjalistów w tej dziedzinie, tzn. geologów lub geotechników z odpowiednimi uprawnieniami i umiejętnościami. Przykładem jest nasza firma GGS-Projekt.

Naszym zadaniem jest sprawdzenie możliwości występowania  wszelkiego rodzaju zagrożeń geotechnicznych i geośrodowiskowych. Badania wykonujemy w dwóch etapach: prace terenowe oraz prace kameralne.

Przeprowadziliśmy badania laboratoryjne i wykonaliśmy ok. 800 mb wierceń pod farmy fotowoltaiczne w: Dąbrowie Górniczej , Krakowie, Świętochłowicach, Zdzieszowicach, Gierałtowicach, Borowianach, Radoni, Płużniczce, Łaziskach z użyciem wiertnicy H16S, H16GW oraz zestawu ręcznego. W ramach prac kameralnych opracowaliśmy opinie geotechniczne zgodne z obowiązującymi normami .

Oprócz badań geotechnicznych nasza Pracownia oferuje i wykonuje operaty wodnoprawne dla branży fotowoltaicznej. Najczęściej są to operaty związane z przebudową/likwidacją sieci drenarskiej.

Współpracujemy m.in. z: Photon Energy, SUNHUNTER, Alpha Solar. 

 

 

 

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl