Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji polegającej na budowie bloku energetycznego opalanego biomasą, w Chorzowie, na terenie CEZ Chorzów”

Opinia geotechniczna pod projektowaną kanalizację sanitarną w miejscowości Brzeziny.

Opinia określająca warunki geotechniczne pod przebudowę ul. Grunwaldzkiej od ul Koticza do ul. Budowlanych w Rybniku.

Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  do rzeki Bytomki  z terenu Centrum Handlowego „Platan” w Zabrzu oraz drogi dojazdowej wzdłuż rzeki Bytomki,  kolektorem DN 600 mm km 7+235 i kolektorem DN 500 mm km 7+475.

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl