Światowy Dzień Wody to święto, obchodzone corocznie. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992.

Światowy Dzień Wody ma przypominać nam, że problem  związany z brakiem dostępu do wody pitnej nadal istnieje (ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej).

Woda zaspokaja nasze podstawowe potrzeby, jest elementem niezbędnym do przeżycia. Odgrywa ogromne znaczenie w każdej dziedzinie naszego życia. Tymczasem zasoby słodkiej wody kurczą się… dlatego tak ważne jest by przeciwdziałać kryzysowi wodnemu. Nie  przyczyniajmy się do zmniejszenia zasobów wody pitnej!

Korzystajmy racjonalnie z wody pitnej! dbajmy o środowisko!

Nasza Pracownia aktywnie wspiera wszystkie inicjatywy związane z ochroną środowiska i zasobów wodnych.

Nasi Pracownicy ciągle podnoszą kwalifikacje z zakresu hydrogeologii, by móc:

  • opra­co­wywać pro­jek­ty i doku­men­ta­cje hydro­ge­olo­gicz­ne
  • ustanawiać strefy ochronne ujęć wód pod­ziem­nych
  • przeprojektować i wyko­nywać otwo­ry studzienne
  • monitorować wody podziemne
  • badać wodę …
  • CHRONIĆ ZASOBY WODY PITNEJ

hydrogeologia

Zadzwoń do nas Extraseo.pl