Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy art. 16 ustawy z dnia 13 lipca 2023 roku o rewitalizacji rzeki Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 1963), zgodnie z którym zakłady wprowadzające ścieki do wód lub ziemi , z uwzględnieniem wprowadzenia ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej, są zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi poprzez uzupełnienie ich warunków w zakresie wprowadzenia ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej. 

Wnioski w powyższym zakresie należy złożyć, do organów właściwych w sprawie pozwoleń wodnoprawnych, którymi są właściwe organy Wód Polskich, w terminie do 1 lipca 2024 r. 

Pracownia GGS-Projekt oferuje wykonanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i ich warunków w zakresie wprowadzenia ścieków burzowych kanalizacji ogólnospławnej.

Posiadamy duże doświadczenie w uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych. Współpracujemy z większością Zarządów Zlewni w Polsce. Działamy na terenie każdego województwa.

Prowadzimy sprawy o uzyskanie pozwolenia wodnoprawne od początku do końca.  Dbamy o interesy klientów.

JAK  MOŻE WYGLĄDAC NASZA WSPÓŁPRACA:

  • na potrzeby złożenia wniosku oraz zamówienia materiałów uzyskujemy pełnomocnictwo – wzór pełnomocnictwa przesyłamy Inwestorowi
  • w imieniu Inwestora zamawiamy mapę, MPZP, wypis z ewidencji gruntów
  • opracowujemy operat i wniosek o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  • przesyłamy opracowanie do akceptacji (na życzenie Klienta)
  • składamy w Wodach Polskich kompletne opracowanie z wnioskiem i opłatą administracyjną
  • dokonujemy ewentualnych uzupełnień na wezwanie Wód Polskich
  • uzyskujemy ostateczną decyzją udzielającą pozwolenia wodnoprawnego
  • decyzję przekazujemy usatysfakcjonowanemu Klientowi

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych do kontaktu.

Telefon: 794 966 609 lub 698 957 789
e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl