GGS Projekt specjalizuje się w geologicznej obsłudze budów oraz nadzorze geotechnicznym.

Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych.

GGS-Projekt Laboratorium Geotechniczne oferuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu obsługi geotechnicznej i geologicznej budów. Każdorazowo dostosowujemy naszą ofertę do Państwa potrzeb, stając się elastycznym partnerem, dostosowując się do zmieniających warunków na budowie.

Towarzyszymy naszym Klientom od momentu zakupu działki (weryfikujemy badania gruntu przed zakupem, wykonując wiercenia geologiczne), poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę (opracowujemy kompletne dokumentacje geologiczne, stanowiące załącznik do pozwolenia na budowę), aż do momentu zamknięcia placu budowy (sprawdzamy zgodność gruntu oraz jego parametrów z założeniami projektowymi, weryfikujemy założenia projektowe w odniesieniu do panujących warunków gruntowo-wodnych, wykonując odpowiednie badania polowe i laboratoryjne, dokonując wpisów do dziennika budowy).

Zakres naszych usług obejmuje:

Odbiory wykopów, wpisy do Dziennika Budowy

Sondowanie statyczne CPT, CPTU

Badania nośności gruntu metodą VSS oraz płytą dynamiczną

Sondowanie dynamiczne sondowanie DPH, DPM, DPL, DPSH, SPT

Wiercenia geologiczne/geotechniczne/ opracowania geologiczne/geotechniczne/hydrogeologiczne/środowiskowe

Pełen zakres badań laboratoryjnych gruntów, kruszyw i betonów wraz z raportami. 

Wykonaliśmy setki odbiorów geotechnicznych (budynków mieszkalnych, lokali użytkowych np. hal magazynowych, biurowców), oceny nośności i zagęszczenia pod fundamentami oraz podbudowy dróg, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji, gazociągów…

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na wezwanie telefoniczne oraz zapewniamy ekspresowy dojazd na miejsce badań gruntu na budowie.
Działamy na terenie całego województwa śląskiego.

https://www.extraobslugabudow.pl/

 

Wspieramy Cię na każdym etapie budowy.

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl