Ostatnie dwa tygodnie minęły pod znakiem intensywnych prac terenowych dla wiodącego dewelopera mieszkaniowego w Polsce.

Odwiedziliśmy trzy województwa (świętokrzyskie, wielkopolskie, śląskie).

Wykonaliśmy ponad 500 m.b. wierceń nierdzeniowanych, 60 m.b. sondowań DPS, ok. 300 m.b. sondowań CPTU.

W dwóch lokalizacjach dodatkowo przeprowadzono audyt środowiskowy wraz z akredytowanymi badaniami jakości powierzchni ziemi.

Prace tere­nowe wyko­nano przy uży­ciu wiertnicy: H16 S zamontowanej na samochodzie typu pick-up wiertnicy gąsienicowej H16G, sondy PAGANI TG 63-200.

Dozór pełnili uprawnieni geolodzy kat. VII, XIII, IV i V.

W wyniku prze­pro­wa­dzo­nych badań gruntu sporządzamy opi­nie geo­tech­nicznedoku­men­ta­cje badań pod­łoża grun­to­wego.

Zadzwoń do nas Extraseo.pl