Sondowanie CPTu Inowrocław(Cone Penetration Test with Pore Pressure Measurment)

 

Potrzebujesz sondowania CPTU w Inowrocławiu?

W tym się specjalizujemy – posiadamy wysokiej jakości sprzęt !
Napisz do nas ggsprojekt@ggsprojekt.pl lub zadzwoń 794 966 609

Nowe pole

Co to jest sonda CPTu (Cone Penetration Test with Pore Pressure Measurment)

Sonda statyczna CPTu to jedno z podstawowych, precyzyjniejszych badań polowych wykorzystywanych w geotechnice i geologii-inżynierskiej. W trakcie sondowania stycznego następuje ciągły zapis parametrów geotechnicznych podłoża. Dzięki licznym czujnikom i oprogramowaniu otrzymujemy parametry gruntu o niezaburzonej strukturze.  Uniwersalność sondy CPTU pozwala na wykonanie badań w każdych warunkach gruntowych tj.: w gruntach sypkich, spoistych, nasypowych lub organicznych. W celu dokładniejszego określenia rodzaju gruntów nasza Pracownia wykonuje odwierty geologiczne a następnie dokonujemy wzajemnej korelacji i interpretacji wyników. 

Jak wygląda sondowanie CPTu

Sondowanie wykonywane jest przez wciskanie w grunt odpowiednio skonstruowanego stożka elektrycznego MKS ze standardową prędkością 2 cm/s. 

Wciskanie stożka z przesuwem tulei ciernej i ruchowi postępowemu wraz z żerdziami towarzyszy siła reakcji gruntu, której wartość mierzona jest czujnikiem nacisku i wyświetlana przez elektroniczny zespół cyfrowy.

Czym się różni sondowanie CPTU od CPT?

  • rodzaj wykorzystywanego stożka pomiarowego 
  • CPTU dodatkowo pozwala określić ciśnienie porowe gruntu 
  • CPTU pozwala określić więcej parametrów gruntu m.in. wytrzymałość na ścinanie, spójność 
  • sondowanie CPTu pozwala określić poziom zwierciadła wody gruntowej 

 

Zalety sondowania CPTU 
Sondowanie CPTU pozwala:

  • na bieżąco monitorować pomiary geotechniczne
  •  można je wykonać w każdym rodzaju gruntów
  • interpretując wyniki sondowania otrzymujemy parametry geotechniczne: 

–wytrzymałość gruntu na ścinanie bez odpływu (SU)

– spójność (c)

– kąt tarcia wewnętrznego (Φ)

– moduł ściśliwości (M)

– moduł odkształcenia gruntu (Eodm)

– ciśnienie wody w porach gruntu (u)

– stopień plastyczności (IL)

– stopień zagęszczenia (ID)

  •  Optymalizacja kosztów- dzięki zastosowaniu sondowania CPTU nie ponosimy kosztów związanych z poborem prób o nienaruszonej strukturze. 

 

Dzięki zastosowaniu sondy CPTu wszystkie opracowania sporządzone przez naszą Pracownię spełniają międzynarodowe standardy oraz odpowiadają obowiązującej normie Eurokod 7. Ciągły rozwój naszych pracowników i inwestycja w sprzęt podnosi jakość świadczonych przez nas usług.

Kto może spo­rzą­dzić ope­rat wod­no­prawny

W pol­skim usta­wo­daw­stwie nie ma obo­wiązku posia­da­nia upraw­nień do spo­rzą­dza­nia ope­ra­tów wod­no­praw­nych. Nie zna­czy to jed­nak, że może być on spo­rzą­dzony przez osobę bez wie­dzy mery­to­rycz­nej.

Charakterystyka sprzętu

Sonda statyczna PAGANI TG 63-200. W klasie wagowej maszyn nie przekraczających 1 200 kg sonda PAGANI TG 63-200 określana jest jako najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne na świecie. 

Główną zaletą sondy PAGANI TG 63-200 jest półautomatyczny system kotwienia i kotwienie maszyny w miejscu dla punktów współrzędnych badania. Włoska marka dokonała również zmian konstrukcyjnych głowic i prowadnic wkręcających kotwy.  Sonda PAGANI TG 63-200 to niezwykle mobilne urządzenie pozwalające wykonać badania w trudnych warunkach.

Obsługujemy klientów z miast : WarszawaKraków, Katowice, SiedlceBiałystokŁomżaOlsztynPłockWłocławekBydgoszczKaliszLesznoRadom, Koszalin, Słupsk, Kołobrzeg, Szczecin, Zielona Góra, Legnica, Wrocław, Opole, Częstochowa, Gdańsk

Zadzwoń do nas Extraseo.pl