Uwaga! Analizy ryzyka dla ujęcia wody do końca 2022 roku!

W związku z pandemią COVID-19 został wydłużony termin wykonania analizy ryzyka dla ujęcia wody.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2h (Dz.U. 2020 poz. 875) zmienia ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695 i 782) wprowadzono następujące zmiany:

w art.551. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

2. Właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej na podstawie art. 58 ust.1 ustawy uchylanej w art.573, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy przeprowadzą analizę ryzyka, o której mowa w art.133 ust.3, i złożą wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej, jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.

Przypominamy, że analizę ryzyka przeprowadza się dla:

 • ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób;
 • indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

Brak wykonanej analizy ryzyka dla ujęcia wody może wiązać się z cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody.

Analiza ryzyka dla ujęcia wody przekazywana jest do właściwego miejscowo Wojewody. Analiza ryzyka dla ujęcia wody jest dokumentem kluczowym w sytuacji planowanego ustanowienia strefy ochronnej ujęcia na którą składają się teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej.

W naszej Pracowni wykonaliśmy już kilkanaście opracowań analizy ryzyka dla ujęcia wody.

Nasze opracowania odpowiadają wszystkim wymogom formalnym, prawnym oraz poprzedzone są wnikliwą wizją terenową. Gwarantujemy jakość i terminowość!

Poniżej przedstawiamy przykładowe realizacje:

 1. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie “Nasiechowice”
 2. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie “Celiny Przesławickie
 3. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie “Dziewięcioły”
 4. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie “Falniów”
 5. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie “Kalina Rędziny”
 6. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie “Zarogów”
 7. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie “Szczepanowcie”
 8. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie “Brzuchania”
 9. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie “Wielki Dół”
 10. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Szpital”
 11. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Pstroszyce-Rozpierzchów”
 12. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Biskupice”
 13. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Bezdno”
 14. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Adamowice”
 15. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie “Wielkanoc”
 16. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Trzebienice”
 17. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Kamienica”
 18. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Ulina Mała”
 19. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Czaple Małe”
 20. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej – ujęcie „Czaple Wielkie”

 

 

 

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl