Nasza Pracownia oferuje profesjonalną analizę gruntu oraz wody pod kątem potencjalnego zanieczyszczenia.

Kiedy najczęściej wykonujemy badania:

 • Przed sprzedażą lub kupnem działki/działek pod inwestycje budowlane
 • W przypadku oceny szkody w środowisku
 • Gdy na Inwestora nałożony jest obowiązek prowadzenia monitoringu stanu zanieczyszczenia

Pobór prób przeprowadzamy zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie prowadzenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395).

Współpracujemy z najlepszymi laboratoriami w Polsce. Działamy na terenie całej Polski.

 

Współpraca przebiega zgodnie z wytycznymi określonymi Rozporządzeniem (Dz.U. Poz. 1395, §1, pkt. 3a-3e)

 1. sposób ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie obecnie lub w przeszłości,
 2. sposób ustalenia listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi
 3. jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w lit. a,
 4. źródła informacji istotne dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi,
 5. warunki uznawania istniejących badań zanieczyszczenia gleby i ziemi za aktualne,
 6. etapy i sposób prowadzenia badań zanieczyszczenia gleby i ziemi;

Prościej…

Na podstawie otrzymanej od Inwestora mapy ustalamy potencjalne historyczne źródło zanieczyszczeń – tj. przeprowadzamy analizę map historycznych, by następnie stworzyć listę substancji powodujących zanieczyszczenie.

Po przeanalizowaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego określamy do jakiej grupy gruntów należy badany teren. Na tej podstawie badany teren dzielony jest na sekcje, z których pobierana jest odpowiednia ilość prób – tworzymy tzw. schemat lokalizacji punktów pobierania próbek.

Po przeprowadzonych pracach kameralnych przystępujemy do prac terenowych. Próby pobierane są przez pracowników GGS-Projekt, a na życzenie Klienta przez akredytowanego próbkobiorcę.

Po zakończonych pracach terenowych w ciągu 8 dni roboczych sporządzamy sprawozdanie z wykonanych badań, w którym określamy m.in.:

 • datę poboru prób
 • miejsce poboru oraz głębokości pobrania
 • stwierdzonym zanieczyszczeniu
 • wnioski i zalecenia

 

Tylko w ostatnim okresie w celu poboru prób odwiedziliśmy Mikołów, Wyry, Kędzierzyn-Koźle, Brzeg Dolny, Gorzanów, Mysłowice.

Dołącz do grona Naszych Klientów!

Szczegółowy zakres badań środowiskowych Więcej…

Zadzwoń do nas Extraseo.pl