Miło Nam poinformować, iż członek Zespołu GGS-Projekt Pan Zbigniew Jelonek- specjalista ds. jakości węgla, rozpoczął studia doktoranckie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” na Wydziale Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Śląskim.

„Celem programu „ Doktorat wdrożeniowy” jest  tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą( lub innym podmiotem)”.

Program swoim Patronatem obejmuje Minister właściwy do spraw nauki.

Głównym obszarem zainteresowań  Naszego Pracownika są bada­nia nie­do­pusz­czal­nych zanie­czysz­czeń węgla drzew­nego oraz bry­kie­tów z węgla drzew­nego metodą mikro­sko­pową.

Zapraszamy do lektury plakatu naukowego przygotowanego przez Pana Zbigniewa Jelonka na pierwszą konferencję naukową, w ramach rozpoczętego doktoratu, pn.: “XXVII Konferencja z cyklu “Aktualia i perspektywy gospodarowania surowcami mineralnymi””.

plakat

Image

Zadzwoń do nas Extraseo.pl