Kadra GGS-Projekt podnosi kwalifikacje

Kontrowersje wokół nowych przepisów Prawa Wodnego rosną, dezorientacja Inwestorów i Urzędów jest coraz większa… aby poradzić sobie z istniejącym chaosem hydrogeolodzy GGS-Projekt wzięli udział w szkoleniu pn.: „Dokumentacja hydrogeologiczna w zakładzie wodociągowym” organizowanym przez Centrum Szkoleń Branżowych.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

 1. Wykonanie ujęcia wód podziemnych zakres wymaganych zgód administracyjnych – schemat legalizacji.

 

 1. Procedury legalizacji ujęć wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

 

Projekty robót geologicznych na wykonanie ujęć wód podziemnych

Dokumentacja hydrogeologiczna dla ustalenia zasobów ujęć wód podziemnych (studni i źródeł)

Inne wymagane decyzje i zgłoszenia

 

 1. Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie i eksploatację ujęć wód podziemnych a przepisy nowego Prawa wodnego

 

zakres pozwoleń wodnoprawnych wymaganych dla eksploatacji ujęć

wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, kiedy dokumentacja hydrogeologiczna wymagana jest jako niezbędny załącznik

zmiana pozwolenia wodnoprawnego w m.in. zakresie ilości ujmowanych wód-wymagania

 

 1. Ocena wodnoprawna dla usług wodnych związanych z poborem wód podziemnych – znaczenie ustaleń dokumentacji hydrogeologicznej dla oceny wpływu przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych.

 

 1. Czy wykonanie studni wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

 

 1. Nowe ujęcia a przepisy prawa budowlanego

 

 1. Aktualne zasady wyznaczania stref ochronnych dla ujęć wód podziemnych a przepisy ustawy Prawo wodne.

 

 1. Wyznaczanie granic terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej a ustalenia granic strefy zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia.

 

 1. Możliwość aktualizacji ustaleń dokumentacji hydrogeologicznej w związku ze zmianą/ustaleniem granic strefy ochronnej oraz zmianą zasobów ujęć.

 

 1. Analiza ryzyka, uwzględnianie ustaleń podatności ujmowanych poziomów/warstw wodonośnych na zanieczyszczenie a obowiązkowe zapisy dokumentacji hydrogeologicznej. Jakie informacje zawarte w posiadanej dokumentacji hydrogeologicznej „wyjściowe” dla opracowania analizy ryzyka? Jakie badania, opracowania dodatkowo przeprowadzić?

 

 1. Ocena jakości wód podziemnych a wymagania wynikające z przepisów nowej ustawy Prawo wodne oraz dokumentacji hydrogeologicznej

 

 1. Naliczanie opłat za usługi wodne pobór wód podziemnych – jakie ustalenia dokumentacji hydrogeologicznej pośrednio i bezpośrednio wpływają na możliwość ustalenia i weryfikacji opłat.

(źródło: http://csb-szkolenia.pl/view.php?id=119&typ=1)

Nadrzędną wartością Pracowni GGS-Projekt jest jakość świadczonych usług. Pracownicy GGS-Projekt  w różnorodny sposób podnoszą swoje kwalifikacje, by jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, wiedzieć i rozumieć więcej, spełnić oczekiwania klientów i zaspokoić ciekawość.

Zachęcamy do skorzystania z usług Naszych wykwalifikowanych hydrogeologów.

Wykonujemy:

 • operaty wodnoprawne
 • wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
 • analizy ryzyka
 • oceny wodnoprawne
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • projekty robót geologicznych na wykonanie ujęć wód podziemnych
 • wyznaczamy strefy ochronne dla ujęć wód podziemnych

 

 

 

GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii
i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o.
ul. Naru­to­wi­cza 3
41–503 Cho­rzów

Sekre­ta­riat: 794 966 609

Biuro Zarządu: 698 957 789

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl
NIP      6272743787
REGON 363098302
KRS 0000588295

Kontakt

Zadzwoń do nas Extraseo.pl