Ostatnie realizacje

Wykonanie badań geologiczno – inżynierskich na potrzeby projektu budynków mieszkalnych w Krakowie przy Alei Jana Pawła II (projekt robót geologicznych, dokumentacja geologiczno-inżynierska, pomiary geodezyjne).

Opracowanie  opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego fundamentów pod zbiorniki tlenu i kontenery – Miasteczko Śląskie

Opracowanie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego dla posadowienia 3 budynków wielorodzinnych wraz z parkingiem podziemnym w Zabrzu

Wykonanie  operatu wodnoprawnego dla odcinka drogi nr 94 przebiegającego na terenie powiatu bocheńskiego łącznie 36 wylotów

Wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji o udzielaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z mostu im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego w Płocku

Opinia określająca warunki geotechniczne na potrzeby remontu kanalizacji deszczowej, renowacji drogi, budowy zbiornika retencyjnego oraz przebudowy zarurowania rowu w Zabrzu

Zadzwoń do nas Extraseo.pl