Nowy tekst jednolity ustawy Prawo ochrony środowiska
Publikacja tekstu jednolitego ma na celu zebranie i uporządkowanie dokonanych w ostatnim czasie nowelizacji.Nie powoduje jakichkolwiek zmian merytorycznych.

isap.sejm.gov

Extraseo.pl