Wielokrotnie podkreślaliśmy, jak ważne przed rozpoczęciem budowy, a nawet zakupem działki, jest odpowiednio przeprowadzone badanie gruntu.Więcej…Dzisiaj kilka słów o odbiorze wykopu przez uprawnionego geologa kat. VI lub VII.

Kiedy?

Odbiór gruntu w wykopie jest niezbędny przez wylaniem chudego betonu. W praktyce Inwestorzy zlecają odbiór wykopu na dzień/bezpośrednio przed wylaniem betonu. Należy pamiętać, aby odsłonięcie dna wykopu odbywało się w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Jak przebiega?

Zadaniem geologa jest zweryfikowanie, czy rodzaj oraz stan gruntu znajdującego się w wykopie jest zgodny z wcześniej sporządzoną dokumentacją. Geolog-geotechnik na dnie wykopu przeprowadza badania makroskopowe i jeżeli zaistnieje taka konieczność sondowanie dynamiczne lub odwierty.

Odbiór gruntu w dnie wykopu potwierdza się odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Jakie korzyści niesie za sobą odbiór budowy?

Odbiór budowy przez odpowiedniego specjalistę pozwala na wykrycie miejsc, w których trzeba dokonać wymiany gruntu i uniknięcie późniejszych problemów.

Odbiór budowy przez GGS-Projekt.

Od początku działalności Nasza firma świadczy usługi w zakresie odbioru budów- obsługi geotechnicznej budów. Nasi Pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, które zdobywali obsługując budowy posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych. Nasza Pracownia jest elastycznym partnerem biur projektowych, firm budowlanych oraz osób prywatnych.

W GGS-Projekt wykorzystujemy sprzęt, pozwalający na precyzyjne wykonanie badań.

Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług oraz konkurencyjne ceny.

Zapraszamy do zapoznania się z Naszymi realizacjami  Realizacje i kontaktu! Napisz wiadomość

Zespół GGS-Projekt

Źródła:

 http://www.inzynieriasrodowiska.com.pl/baza-wiedzy/kacik-inz-kowalskiego

Zadzwoń do nas Extraseo.pl