Opinia określająca warunki geotechniczne pod projektowaną budowę nowej infrastruktury kolejowej, w rejonie stacji Bór Dolny, dla rekultywacji terenu CTL Maczki Bór, w Sosnowcu.

Zadaniem opinii było określenie budowy geologicznej i warunków gruntowo-wodnych podłoża oraz ustalenie własności fizyko-mechanicznych gruntów wraz z wydzieleniem warstw i oznaczeniem odpowiadających im parametrów. Opinia dotyczyła podłoża gruntowego pod budowę nowej infrastruktury kolejowej w rejonie stacji Bór Dolny, dla rekultywacji terenu CTL Maczki Bór, w Sosnowcu, w woj. śląskim.

Badania terenowe wykonano na przełomie kwietnia/maja 2017 r. Odwiercono 27 otworów o głębokości 10,0 m każdy. Łącznie odwiercono 270,0 mb.

Dodatkowo wykonano  10 sondowań sondą DPSH oraz 17 badań płytą dynamiczną.

 

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl