Pobór prób oraz wykonanie badań określających zawartość substancji chemicznych na zlecenie BARYSZ POINT LINE Sp. z o. o.

Zakres badań:

  • substancje ropopochodne (suma benzyn, suma olei mineralnych), BTEX ,WWA
  • metale ciężkie Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, As

 

Nasza Pracownia oferuje Państwu usługę poboru prób oraz wykonania akredytowanych badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem.

Zakres badań odpowiada Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 01.09.2016 r w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Zadzwoń do nas Extraseo.pl