Realizacje hydrogeologiczne:

 

Opinia hydrogeologiczna dotycząca oddziaływania zbiornika retencyjnego znajdującego się na terenie terminala SCHENKER Sp. z o.o. w Pyskowicach na działki xxxx;

Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków komunalnych w oczyszczonych w oczyszczalni „Ornontowice-Południe” oraz na odprowadzenie ścieków deszczowych w Ornontowicach wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego;

Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzenie wód opadowych w miejscowości Kietrz.

 Realizacje geotechniczne:

 Opinia geotechniczna pod projektowaną przebudowę sieci ciepłowniczej w Tychach;

Opinia geotechniczna określająca warunki geotechniczne w rejonie ulicy Maciejkowickiej w Chorzowie;

Opinia geotechniczna dla przedsięwzięcia inwestycyjnego REPTY Tarnowskie Góry.

 

Inne realizacje:

 Projekt Robót Geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi w miejscowości Wolimierz;

Projekt Robót Geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi w miejscowości Chyby;

Projekt Robót Geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi w miejscowości Szczawin-Kolonia;

Projekt Robót Geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi w miejscowości Łódź – Bałuty.

 

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl