Pracownia GGS-Projekt specjalizuje się w wykonywaniu operatów wodnoprawnych na:

 • pobór wód powierzchniowych i podziemnych
 • na budowę/ likwidację urządzenia wodnego
 • na odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi
 • na odprowadzanie ścieków do kanalizacji
 • na odprowadzanie wód opadowych do ziemi, wód lub do urządzenia wodnego,

które są niezbędne do  uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

 

W ostatnim czasie wykonaliśmy następujące opracowania,

 

 1. operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem zlokalizowanym w dzielnicy Szombierki, ul. Godulska
 2. operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem zlokalizowanym w dzielnicy Łagiewniki, ul. Kolonia Zgorzelec
 3. operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem zlokalizowanym w dzielnicy Szombierki, ul. Wiktora Maksa
 1. Operat wodnoprawny na odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z mis olejowych dla xxxxxxxxxxxxxxxxx – dołu chłonnego
 1. operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem zlokalizowanym w dzielnicy Bobrek, ul. Żwirowa
 1. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z projektowanych nawierzchni utwardzonych terenu osiedla mieszkaniowego „xxxxxxxxxxxxx” przy w Tychach
 2. Operat wodnoprawny na odprowadzenie w ód opadowych i roztopowych z terenu sortowni opadów przy ul. Xxxxxxxxxxxxxx wylotem WP1 do pobliskiego rowu
 3. operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego W-C-1-1 w km 0+490, likwidację rowu melioracyjnego W-C-1-1 w km 0+500-0+560, wykonanie dwóch przepustów na rowie melioracyjnym oraz przebudowę melioracji wodnej w granicach działki o nr ewid. xxxxxxxxx w miejscowości xxxxxxxx, gm. Dopiewo, w woj. wielkopolskim
 4. Operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu Śląskiego Centrum Logistycznego xxxxxxxxxxxxxx na działce o nr xxxxxxxxxxxxx
 5. Operat wodnoprawny na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Siemianowice Śląskie, ścieków przemysłowych Zakładu xxxxxx
 6. Operat wodnoprawny na likwidację urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na ujęciu wód podziemnych „xxxx”, w Łodzi przy ul. Xxxxxx, na działce o nr xxxxx

 

Zajmujemy się również usługami w zakresie badania gruntu i określania przydatności podłoża na cele budowlane.

W ostatnim miesiącu przejechaliśmy setki kilometrów, odwiedziliśmy kilka województw, odwierciliśmy setki metrów na podstawie, których opracowaliśmy opinie geotechniczne i dokumentacje geologiczno-inżynierskie.

 

Przypominamy, że działamy na terenie całej Polski!

Zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń do nas Extraseo.pl