Operat wodnoprawny na odprowadzenie do rzeki Bobrek wód opadowych i roztopowych z terenu likwidowanego Zakładu Górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Sosnowcu KWK Kazimierz Juliusz;

Operat wodnoprawny na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego i wód opadowych i rozpadowych wraz z uzyskaniem decyzji dot. wprowadzania przedmiotowych mediów do urządzeń kanalizacyjnych dla Centrum Onkologii w Gliwicach ;

Opinia geotechniczna obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich ;

Opinia geotechniczna dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej w Jaśkowicach ;

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla inwestycji polegającej na wykonaniu zwałowisk mas ziemno-skalnych w rejonie Kopalni Bazaltu „Lubień”;

Operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych ścieków będących mieszaniną ścieków  technologicznych, bytowych, wód chłodniczych i wód opadowych z terenu Wytwórni Wód mineralnych „MINERAL”w Gorzanowie;

Zadzwoń do nas Extraseo.pl