Zbliża się koniec roku…. czas na podsumowania, analizy, wyciągnięcie wniosków na temat naszej firmy, pracowników oraz przyszłości.

Bezwzględnie możemy stwierdzić, że nasza firma wciąż utrzymuje się wysoko wśród konkurencji. Podjęliśmy  stałą współ­pracę z grupą pro­jek­tan­tów budow­la­nych oraz archi­tek­tów. Zrealizowaliśmy setki zleceń zlokalizowanych w niemal każdym zakątku Polski z zakresu:

Hydrogeologii

Geologii inżynierskiej

Geotechniki

Geologii złożowej.

W 2016 roku Nasz Zespół powiększył się o wykwalifikowanego geologa ds. złożowych oraz geologii inżynierskiej i geotechniki oraz pracownika administracyjnego. Dwóch pracowników uzyskało kwalifikacje w zawodzie geolog w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi w kategorii XIII.

W okresie wakacyjnym w ramach praktyk studenckich dołączyli do Nas studenci Politechniki Śląskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, którzy zyskali doświadczenie i nabyli wiele umiejętności praktycznych.

 

W 2016 inwestowaliśmy nie tylko w wyspecjalizowaną kadrę, ale także w sprzęt. Wdrożyliśmy  efek­tyw­niej­szy spo­sób reali­za­cji zle­ceń, inwestując z  wiertnicę samochodową do wykonywania otworów geotechnicznych – H16S, sprzęt i programy komputerowe. Rozszerzyliśmy także wachlarz świadczonych  usług. Od 2016 roku Pra­cow­nia GGS-Projekt ofe­ruje  pro­fe­sjo­nalną i kom­plek­sową obsługę inwe­sty­cji budow­la­nych (indy­wi­du­al­nych i prze­my­sło­wych), dro­go­wych i mosto­wych. Ofe­ru­jemy obsługę geo­lo­giczną oraz nad­zór geo­tech­niczny nad wyko­na­nymi pra­cami ziem­nymi i fun­da­men­to­wymi.

 

Nasza firma w mijającym roku objęła patronatem konferencję geologiczną organizowaną przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o., a także rozpoczęła działalność charytatywną wspierając Projekt „SZLACHETNA PACZKA – JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO!”. Obiecujemy więcej!

Dzielimy się wiedzą! Od września prowadzimy blog  GGS-PROJEKT NEWS. Na naszym blogu można przeczytać newsy geologiczne, zapoznać się z wynikami badań, raportami o stanie środowiska. Nasz blog zyskuje na  popularności i intensywnie się rozwija. Regularnie odwiedza go setki czytelników;).  Dodatkowo aktywnie działamy na forach internetowych o tematyce budowlanej, gdzie udzielamy fachowych porad i odpowiadamy na pytania forumowiczów.

Rok 2016 minął pod znakiem ciężkiej pracy i dużej kreatywności . W naszym Zespole zrodziło się sporo pomysłów, dzięki którym, jednocześnie pracowaliśmy nad kilkoma wielkimi projektami.

Nie moglibyśmy tego osiągnąć bez dobrze dobranego i zgranego zespołu. Sukces GGS-Projekt jest sukcesem nas wszystkich. Dlatego Wszystkim dziękujemy i gratulujemy!

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl