Na zlecenie Urzędu Miasta Płock wykonaliśmy 5 operatów wodnoprawnych oraz uzyskaliśmy pozwolenia wodnoprawne, tj:

 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych istniejącą kanalizacją deszczową do rowu „A” – do ziemi w Płocku z rejonu ulicy Miedzianej i ulic do niej przyległych;
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych istniejącą kanalizacją deszczową do rowu „B-N” w Płocku z rejonu ulic Słonecznej, Norbertańskiej, Klonowej, Bukowej, Wiatraki, Fabrycznej, Jodłowej, Sadowej i Lenartowicza;
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych istniejącą kanalizacją deszczową do rzeki Rosicy w km 0 + 780 z części osiedla Podolszyce Północ i części osiedla Podolszyce Południe;
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych  i roztopowych istniejącą kanalizacją deszczową z rejonu ulicy Żyznej do rzeki Rosicy w km 4+973
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych istniejącą kanalizacją deszczową za pośrednictwem rowu do rzeki Brzeźnicy w km 1+545

   z rejonu ulicy Dobrzyńskiej i ulic do niej przyległych

 

Dodatkowo wykonaliśmy:

 • operat wodnoprawny na zarurowanie odcinka rzeki Żerdzina znajdującego się w miejscowości Wilcza Góra;
 • operat wodnoprawny na likwidację rowu w miejscowości Pilchowice
 • operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych do rowu w miejscowości Błonie
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie podczyszczonych wód  opadowych i roztopowych do ziemi  z terenu pawilonu handlowego przy ul. Chęcińskiej w Małogoszczu

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Wykonujemy każdy rodzaj operatów wodnoprawnych i w imieniu Inwestora uzyskujemy pozwolenie wodnoprawne.

Działamy na terenie całego kraju.

 

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl