Nasza praca nie należy do łatwych.

Niejednokrotnie musimy wykonywać ją w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych… mróz, wiatr, deszcz, upał, szczere pole, strome i śliskie powierzchnie, teren zasypany gruzem albo zarośnięty i nieuporządkowany.

Nasza praca w terenie to nie tylko dozór…..to także ciężka praca fizyczna (głębokie wiercenia, przerzucanie szneków, przenoszenie skrzynek, pobieranie prób, rekultywacja itp.).

20150902_140758 20150904_161338 20151102_16570020160112_09302220160212_131425 20160623_124448

Dobry geolog powinien charakteryzować się cierpliwością, umiejętnością pracy w Zespole. Dobra organizacja pracy i samodzielność to podstawa sukcesu. Geolog jest przecież organizatorem prac. Do jego zadań należy określanie lokalizacji, uzyskiwanie zgód na wjazdy, zabezpieczenie miejsca pracy, rozmowy z Inwestorami oraz Urzędnikami.

Teoretykom mówimy NIE! Naszą firmę budują PRAKTYCY-ludzie kochający geologię. Posiadamy doświadczenie w różnych dziedzinach Nauk o Ziemi, zdobywaliśmy je przez lata, w firmach o szerokim wachlarzu usług.

Praca geologa wymaga od nas nieustannego rozwoju, szerokiej wiedzy i ciągłego zdobywania nowej, poznawania nowych technologii, śledzenia obowiązującego prawa, dużej wyobraźni, twórczego działania, dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych i podnoszenia kwalifikacji (Nasz Zespół posiada uprawnienia w zakresie projektowania i dokumentowania kat. II, V, VII oraz dozorowania i kierowania pracami geologicznymi XI, XI oraz XII, XII nadanymi przez Ministra Środowiska oraz Marszałka Województwa), a nawet utrzymywania doskonałej kondycji fizycznej.

…wykształcenie kierunkowe to nie wszystko!

Najważniejsza w pracy geologa jest pasja! My tę pasję mamy!

Zadzwoń do nas Extraseo.pl