Za nami kolejny ważny projekt!

Pracownia GGS-Projekt ma na swoim koncie kolejny sukces z zakresu geologii złożowej. Zakończyliśmy projekt związany obsługą geologiczną przy wierceniu z powierzchni otworu badawczego „Gostyń 4”. Zlecenie wykonaliśmy wspólnie z Przedsiębiorstwem Projektów Górniczych i Wierceń Geologicznych DMM Sp. z o.o  na zlecenie  Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.  To już drugi taki wielki projekt realizowany przez Nasz Zespół.

pggggs dmm

 

Nasze zadania sprowadzały się do prac terenowych i kameralnych.

Prace terenowe przypadły na okres zimowy, kiedy temperatura osiągała – 30 °C .Wraz z wykwalifikowaną kadrą wiertaczy musieliśmy walczyć z przeciwnościami losu 😉 …i chociaż zima nie należała do szczególnie łaskawych to prace wiertnicze były prowadzone przez 24 godziny na dobę.

Do naszych zadań należało:

Prowadzenie na bieżąco karty otworu z wykresem chronometrażu

Kontrola chronometrażu

Bieżące profilowanie przewiercanych warstw, pobieranie i opisywanie próbek rdzenia

Fotografowanie i opis spękań

Sporządzanie dokumentacji fotograficznej rdzenia

Wykonywanie prac związanych z opróbowaniem pokładów węgla

Prowadzenie obserwacji płuczki i jej parametrów

Koordynowanie badań laboratoryjnych

Udział w komisji likwidacyjnej, rekultywacji i zabezpieczenia otworu po zakończeniu projektu.

Po zakoń­czo­nych pra­cach tere­no­wych przystąpiliśmy do prac kameralnych.

„Wszystkie ręce na pokład” na wiele dni to zawołanie stało się dewizą naszego Zespołu. Rozpoczęły się analizy wyników badań, zestawianie ich w tabelach, omawianie, opisywanie metodyki badań, wyciąganie wniosków, tworzenie załączników graficznych itp. Tak powstała „Dokumentacja geologiczna badawczego otworu wiertniczego Gostyń 4 w obszarze koncesyjnym „Za rowem Bełckim”.

Jesteśmy dumni, że nasz Zespół kolejny raz poradził sobie z wyzwaniem i jednocześnie zdobył nowe doświadczenie. Mamy nadzieję na dalszy rozwój i realizację kolejnych zaawansowanych projektów w dziedzinie geologii złożowej.

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl