Z wielką przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy kolejny duży projekt związany z pracami geologicznymi w otoczeniu szybu V KWK „Pniówek”, należącego do JSW S.A.

W pracach brały udział:

GGS-Projekt Pracownia geologii i ochrony środowiska Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Projektów Górniczych i Wierceń Geologicznych “DMM” Sp. z o.o.

Prace wiertnicze i geologiczne przeprowadzone przez GGS Projekt Sp. z o.o. oraz DMM Sp. z o.o. w rejonie szybu V miały na celu ocenę obecnego stanu gruntu.

Zakres prac obejmował:

-Opracowanie projektu wiercenia- projekt został opracowany przez GGS-Projekt Sp. z o.o. oraz  DMM Sp. z o.o.

-Przeprowadzenie szeregu prac geofizycznych (profilowanie elektrooporowe, tomografia elektrooporowa, mikrograwimetria)- badania geofizyczne przeprowadzone zostały przez zaprzyjaźnioną z Naszą Pracownią  firmą GTM Tomasz Małysa

-Sondowania CPTu – wykonane przez BAARS Paweł Jóźwiak

-Dozór geologiczny w czasie wiercenia (dla 4 otworów wiertniczych)-   Pracownicy GGS-Projekt zajmowali się profilowaniem rdzenia wiertniczego, fotografowaniem, pobieraniem, opisywaniem i zabezpieczeniem próbek

-Badania laboratoryjne gruntów

– Sporządzenie dokumentacji wynikowej

 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt!

 

Zadzwoń do nas Extraseo.pl