Miło nam poinformować, że Pracownia GGS-Projekt ma na swoim koncie kolejny duży projekt  – dozór geologiczny przy wierceniu otworu geologicznego wiertniczego, badawczego. Tym razem prace wykonywaliśmy przy otworze G4 SDJ . Otwór był wiercony z powierzchni o długości 800 m  celem rozpoznania złoża węgla kamiennego Silesia Dankowice Jawiszowice na obszarze koncesyjnym złoża węgla kamiennego Jawiszowice.

Zle­ce­nie wyko­na­li­śmy wspól­nie z Przed­się­bior­stwem Pro­jek­tów Gór­ni­czych i Wier­ceń Geo­lo­gicz­nych DMM Sp. z o.o  na zlecenie Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o.

 

Zakres naszych obowiązków:

 

  1. Profilowanie rdzenia wiertniczego pod względem litologicznym
  2. Kontrola chronometrażu i technologii wiercenia otworu
  3. Dokonywanie pomiaru kąta upadu warstw
  4. Odnotowywanie wszystkich stref zlustrowań i brekcji tektonicznych, ubytków płuczki
  5. Prowadzenie karty otworu
  6. Pobieranie prób
  7. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej rdzenia
  8. Obser­wo­wa­nie hory­zon­tów wodo­no­śnych i gazo­wych
  1. Koor­dy­no­wa­nie badań złożowych, geofizycznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, gazowych i stratygraficznych.

Część badań zostało wykonanych w Głównym Instytucie Górnictwa, Katowickim Przedsiębiorstwie Geologicznym, Uniwersytecie Śląskim, Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

Po pracach polowych sporządziliśmy wynikową dokumentację geologiczną: zestawienie wyników badań i ich omawianie, tworzenie załączników graficznych.

Pragniemy serdecznie podziękować Wszystkim pracownikom firmy GGS-Projekt za zaangażowanie, poświęcenie, profesjonalne podejście do zlecenia!

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Maćka- koordynatora  projektu.

Jednocześnie przypominamy o zbiórce pieniędzy na jego rehabilitację!

Ułatwmy mu powrót do pracy!

Wpłata

 IMG_20170602_102732_HDR

 

 IMG_20170602_102701_HDRIMG_20170609_103747_HDRIMG_20170609_103804_HDRIMG_20170529_151506 IMG_20170529_151529

Zadzwoń do nas Extraseo.pl