18
WRZ
2018

18 września– Święto Geologa

Posted By :
Comments : Off

18 wrze­śnia — Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Geo­loga!

Wszyst­kim geo­lo­gom, geo­tech­ni­kom, geo­che­mi­kom skła­damy ser­deczne życze­nia… suk­ce­sów i rado­ści z wyko­ny­wa­nej pracy.

Szcze­gólne podzię­ko­wa­nia kie­ru­jemy dla Geo­lo­gów naszej Pra­cowni.
Dzię­ku­jemy za zaan­ga­żo­wa­nie w codzienną pracę, wkład w roz­wój firmy, atmos­ferę.

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »