28
GRU
2017

Propozycja zastosowania odpadów (popiołów) po grillowych…

Posted By :
Comments : Off

Zapra­szamy do lek­tury kolej­nego pro­spektu Naszego Pra­cow­nika p. Zbi­gniewa Jelonka.

Pro­spekt po raz pierw­szy został zapre­zen­to­wany w listo­pa­dzie na VI Ogól­no­kra­jo­wej Kon­fe­ren­cji Nauko­wej MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ.

Gra­tu­lu­jemy kolej­nego suk­cesu!

mlodzi w nauce

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »